Regler for annoncering på Hifitorget.dk

Privat annoncering

Virksomhedsannoncer

Virksomhedsannoncer er til virksomheder. Det skal være klart, at det er et firma, der ligger bag annoncen, og firmaets officielle navn skal angives som en annoncør. Antallet af samtidige annoncer fra et og samme firma skal være rimeligt. Flere annoncer end fem på samme tid betragtes som spam.

Virksomhedsannoncer skal referere til et bestemt fysisk produkt og skal indeholde en tekstbeskrivelse af produktet og ikke blot et link til virksomhedens hjemmeside. Annoncen må ikke indeholde tekster med hovedformålet med markedsføring eller reklame for virksomheden eller specifikke tilbud. Det er heller ikke tilladt at annoncere tjenester.

Annonceindhold

Annoncen skal være på dansk og have en tydelig forbindelse til HiFi-verdenen. Det er kun tilladt at annoncere brugte varer. Annonceteksten skal beskrive det specifikke produkt, der tilbydes eller søges i annoncen, kun et link til en anden annonce eller auktionsside er ikke tilladt. Ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler mv. må ikke optræde i annoncer. Titlen skal kort beskrive produktet og må ikke indeholde unødvendige tegn. Indholdet af annoncen må ikke være i strid med gældende dansk ret.

Hifitorget.dk er et websted, der giver brugerne mulighed for at annoncere, sælge og købe brugte varer. Du kan ikke antage, at et salg eller køb af en vare kun er lovligt, fordi det annonceres på Hifitorget.dk. Hifitorget.dk er ikke ansvarlig for det annoncerede produkt, ej heller for skader på grund af manglende betaling eller forsinkede annonce respons eller på forkerte oplysninger i annonceteksten. Hifitorget.dk har ingen kontrol over eller deltagelse i transaktionen mellem køber og sælger.

Dubletter

Det er ikke tilladt at placere flere annoncer for det samme produkt på samme tid. Slet den gamle annonce, inden du sender den nye annonce.

Hvis du overtræder reglerne

Annoncer, der ikke følger reglerne, slettes uden varsel. IP-adresser er blokeret i gentagne brud.